Planering och projektering av nya naturliknande fiskvägar av inlöpstyp vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån.

Uppdragsgivare: Kammarkollegiet / Eon

Uppdragsperiod: 1999-2003

Entreprenad: 2003

Inlöpet vid Hemsjö nedre. 

Dammgenomgång och bro vid Hemsjö nedre. 

 Inlöpet vid Hemsjö övre.