Fiskevårdsteknik AB erbjuder ett brett urval av konsult- och entreprenadtjänster inom ämnesområdet fiskevård. Vi utför rådgivning, utredning, projektering och entreprenad. Företaget är uppbyggt kring en organisation med lång och gedigen erfarenhet av fiskevård samt ett stort kontaktnät.

Verksamhet

Vi ägnar oss i första hand åt att övervaka och förbättra förutsättningarna för vandrande fiskar i strömmande vattendrag. Mest uppdrag har vi inom sektorerna: fiskvägar, miljöanpassning av kraftverk, tillståndsfrågor, fiskräknare, beståndskontroll och biotopvård.

Organisation

Företaget drivs som ett aktiebolag med sju medarbetare. Vid behov har vi även ett brett nätverk av fristående underkonsulter och entreprenörer.

Historik

Fiskevårdsteknik AB startades 1995 av Mats Hebrand. Mats hade sedan mitten av 80-talet delvis arbetat med uppdrag inom fiskevård inom sin tjänst på VBB, nuvarande Sweco. I takt med att uppdragen blev fler och utgjorde en allt större del av arbetet startades Fiskevårdsteknik.

2010 anställdes Stefan Kläppe till Fiskevårdsteknik och blev därmed företagets första heltidsanställde utöver Mats. Stefan är idag en av tre delägarna till Fiskevårdsteknik och arbetar som teknisk chef och projektledare.

2017 tillträdde Viktor Hebrand som VD efter Mats. Viktor har deltid i arbetat i företaget sedan 2004 och på heltid sedan 2016. Mats arbetar vidare inom Fiskevårdsteknik som senior rådgivare och är fortsatt styrelseordförande. 2017 blev även ett år med fortsatt hög tillväxt och två nya medarbetare.

Kompetens och kapacitet

Fiskevårdsteknik erbjuder en bred kompetens inom ämnesområdet fiskevård samt relaterade kunskapsområden. Genom egen kraft eller våra kontakter kan vi erbjuda erfaren personal med specialistkompentens inom ämnesområdena fiskeri­biologi, limno­logi, hydrologi, hydraulik, vattenkemi, sedimentologi, bygg- och anlägg­ningsteknik, miljöjuridik, IT och datateknik samt erfarna arbetsledare för prakt­iskt arbete i fält.  Vi kan även erbjuda personal för mera rutin­betonade utrednings- eller konstruktionsuppgifter samt personal för tids­krävande inventerings- eller provtagningsuppgifter i fält.

Kvalitetssystem

Kvalitet i våra arbeten innebär att vi skall ge våra beställare kvalificerade och ändamålsenliga produkter, samt att vi utför våra arbeten på ett seriöst och effektivt sätt med våra kunders bästa för ögonen. Vi arbetar kontinuerligt efter vår kvalitetssystem. Vi strävar mot att bedriva all verksamhet i överensstämmelse med kraven i SS-EN ISO 9001.

Miljösystem

Företagets verksamhet är till stor del inriktat på att hantera miljörelaterade frågor samt att minska de miljöproblem samhället orsakar för att därigenom förbättra livsbetingelserna för människor och djur. Utöver detta vill vi genom ständig förbättring i vår egen verksamhet medverka till ett miljöanpassat samhälle genom att kontinuerligt tillämpa vårt miljösystem. Vi strävar mot att bedriva all verksamhet i överensstämmelse med kraven i SS-EN ISO 14001:2004.