Fiskräknare

En elektronisk fiskräknare är ett kraftfullt verktyg för övervakning av fiskvandring i ett vattendrag och förser användaren med en mängd information. Dotterbolaget TiVA AB har sedan 2020 utvecklat helt nya högteknologiska fiskräknare med över 30 års erfarenhet i branschen. Med “TiVA FC” fiskräknare får du automatiskt art och storlek på passerande fisk med teknik som är marknadsledande. I produktutbudet har nyligen undervattenskamera “TiVA UVC” tillkommit som med liknande AI-modeller och nättare teknik används för mobil fiskövervakning.

En elektronisk fiskräknare förser användaren med en mängd värdefull information. Den kan användas som en kostnadseffektiv och skonsam kontrollmetod vid ändringar i vattendraget, exempelvis för att säkerställa att en utförd miljöanpassning ger önskat resultat. Med en fiskräknare kan man undvika den stress och skaderisk som uppstår vid fångst och hantering av fisk vid inventering. Dessutom kan fiskvandringen kontinuerligt övervakas på nätet via fiskdata.se och genom att jämföra resultat mellan år kan trender tidigt identifieras. Detta ger sammantaget en unik överblick och en möjlighet att förutse eventuella åtgärdsbehov i god tid.

Fiskräknaren från TiVA består av en högkvalitativ nätverkskamera och en 3D-kamera som tillsammans med en tränad AI-modell bestämmer både art och storlek på passerande fisk. AI-modellen kan också identifiera icke-fisk och sorterar därför ut t ex löv och grenar per automatik.