Fiskräknare

En elektronisk fiskräknare är ett kraftfullt verktyg för övervakning av fiskvandring i ett vattendrag och förser användaren med en mängd information. Fiskevårdsteknik säljer fiskräknare från det isländska företaget Vaki och innehar generalagentur för deras produkter i Sverige. Vaki är marknadsledande och har över 30 års erfarenhet i branschen.

En elektronisk fiskräknare förser användaren med en mängd värdefull information. Den kan användas som en kostnadseffektiv och skonsam kontrollmetod vid ändringar i vattendraget, exempelvis  för att säkerställa att en utförd miljöanpassning ger önskat resultat. Med en fiskräknare kan man undvika den stress och skaderisk som uppstår vid fångst och hantering av fisk vid inventering. Dessutom kan fiskvandringen kontinuerligt övervakas på nätet via fiskdata.se och genom att jämföra resultat mellan år kan trender tidigt identifieras. Detta ger sammantaget en unik överblick och en möjlighet att förutse eventuella åtgärdsbehov i god tid.

Enkelt beskrivet så består fiskräknaren av en tunnel med skannerplattor som skapar en gardin av IR-ljus genom vilken fisken passerar. Dessa plattor genererar en så kallad skuggbild av passagen. Mjukvaran känner igen en fiskpassage och sorterar själv bort andra föremål som passerar genom räknaren, exempelvis löv och grenar.

Vi säljer även fiskräknare med kamera. Dessa räknare har utöver skannerplattorna även en videokamera som sparar en filmsekvens när en fisk passerar. En kameraräknare erbjuder bland annat en utökad möjlighet till artbestämning och konditionskontroll av fisk.

Fiskevårdsteknik har lång erfarenhet av fiskräknare och vi installerade den första räknaren 1998. Sedan dess har vi installerat närmare 100 fiskräknare runt om i Sverige och Europa. Vi tillhandahåller kompletta lösningar för drift, datalagring, backupsystem och löpande tolkning av räknardata. Vi sammanställer även på begäran årsrapporter över fiskvandringen och kan erbjuda både konstruktion och tillverkning av kringarrangemang till räknare såsom infästningar och ledanordningar.  

Praktisk information

Fiskräknaren måste fästas in i en struktur som leder fisken genom räknaren och som möjliggör återkommande rengöring av räknaren. I de flesta fall finns fasta strukturer tillgängliga där räknaren ska installeras. Vanligen placerar man då räknaren i en höj- och sänkbar gallergrind vilken i sin tur fästs i någon form av dragskenor eller lyftbar metallram. Vi hjälper er gärna att konstruera, tillverka och installera en komplett sådan konstruktion som passar era förutsättningar.

För att möjliggöra installationer där fasta strukturer från anläggningar saknas har vi tagit fram mobila räknarstativ. Dessa kan placeras fritt i vattendrag och förankras till vad som finns tillgängligt på platsen. Då varje botten är unik har våra stativ en flexiubel konstruktion för att enkelt anpassa avstånd på plats. Räknarstativen har infästningspunkter för ledarmar och kan även fås med vinschanordning för att smidigt kunna hissa upp räknaren för rengöring.

När ni köper en ny räknare av oss ingår även kostnadsfri installation och uppstart av fiskräknaren. I samband med detta brukar vi även utbilda er personal i handhavandet av fiskräknaren och hur ni kan använda den data som erhålls.

När räknaren är installerad kvarstår en del arbete. För god funktion krävs mekanisk rengöring av räknare och gallergrind från löv, påväxt och diverse smuts från vattnet. Förutsatt att räknaren är installerad i en lämplig konstruktion är detta normalt inte så betungande även om höstens löv och högflöden kan medföra att gallren under en period måste rensas ganska ofta. Vissa installationer kan dock utföras med självrensande galler som då reducerar det manuella arbetet avsevärt.

För att hantera fiskräknarens datasystem, överföringssystem av resultatfiler, lagring, tolking och analys med mera krävs en stor datorvana och systemkännedom. Här ligger det största arbetet vilket i de flesta fall inte är något som en normal användare av en fiskräknare bör räkna med att göra själv. För en problemfri drift rekommenderar vi istället att man tecknar ett serviceavtal med oss. Vi sköter då alla dessa system, står för all teknisk service och levererar färdiga resultat live på internet. Ett sådant service- och supportavtal (S&S) ingår under första räknaråret i priset för en ny räknare.

Som ett alternativ till att äga utrustningen själv erbjuder vi en funktionstjänst, vilket innebär att ni hyr räknaren av oss. Tecknar ni denna funktionstjänst kommer vi och monterar nödvändig utrustning samt sköter både drift, underhåll och resultathantering. Själv behöver beställaren endast svara för  rengöring och lokal handräckning vid tillsyn. Detta kan vara ett tilltalande alternativ då man slipper bekymra sig för vilka tekniska system och komponenter som behövs, hur man får dem att fungera och hur man sköter dem. Beställaren slipper dessutom fundera över  behov av nyinköp efter ett visst antal år på grund av ett föråldrat system. Minsta period för tecknande av funktionstjänsten är två år och då ingår förutom fiskräknaren även service- och support samt ersättningsutrustning om någon komponent skulle gå sönder mitt under säsongen.

Ungefärliga priser (2019)

Fiskräknare utan kamera inkl. 1 år S&S:  ca 316 000 SEK exkl. moms, frakt och importavgifter
Fiskräknare med kamera inkl. 1 år S&S:  ca 479 000 SEK  exkl. moms, frakt och importavgifter
Funktionstjänst, fiskräknare utan kamera:  137 000 SEK/år  exkl. moms
Funktionstjänst, fiskräknare med kamera:  192 000 SEK/år exkl. moms
Service och support: 50 600 SEK /år exkl. moms

Kontakta oss gärna om ni vill ha vägledning, vi strävar efter att vara flexibla för att hitta ett upplägg som passar just er.