Förstudien utgår från vilka krav som kommer att ställas på verksamheten. Här tas olika förslag fram för att möta de krav som ställs. Förslagen utvärderas sedan utifrån kostnader och verksamhetspåverkan för att utgöra underlag för beslut.

Förstudie

Hur kan miljökraven lösas mest effektivt?

Som ett första steg i en förstudie brukar vi utföra en inmätning av den befintliga anläggningen. Detta med syfte att skapa sig en uppfattning om anläggningen och dess nuvarande förhållanden. Inmätningen kommer sen att utgöra underlag i förstudien där målet är att presentera förslag på hur den befintliga verksamheten kan miljöanpassas. 

Inmätning av anläggning i Norrköpings kommun.

Är ni intresserade av att få en förstudie utförd för eran anläggning? Hör av er till info@fvt.se för mer information eller en offert!