Undersökning och beräkning

Undersökningar och beräkningar ingår generellt som en integrerad del i det vi dagligen arbetar med. Några exempel på de tjänster vi erbjuder inom området är anläggningsbesiktningar, djupkartering, nivå- och flödesmätningar och hydrauliska beräkningar. 

 

Anläggningsbesiktningar

Djupkartering

Nivå- & flödesmätning

Hydrauliska beräkningar