Tjänster

Fiskevårdsteknik AB erbjuder ett brett urval av konsult- och entreprenadtjänster inom ämnesområdet fiskevård. Vi utför rådgivning, utredning, projektering och entreprenad. Vi kombinerar teknisk och biologisk kompetens för att kunna leverera högkvalitativa tjänster inom fiske- och vattenvård.  Tack vare vår tvärvetenskapliga kompetens kan vi stötta kunder genom hela processen från förstudie, tillståndsansökan, projektering och byggledning. 

 

Miljöanpassning

Projektering

Fiskräknare

Tillståndsärende

Undersökning & beräkning

Omprövning NaP