Anläggningsbesiktning

Fiskevårdsteknik erbjuder anläggningsbesiktningar och inmätning av dammbyggnader, vattenkraftverk, fiskvägar och anslutande land- och vattenområden. Till vår hjälp använder vi den senaste tekniska utrustningen och digitala verktyg.

En vanlig förekommande tjänst som vi utför inför bl.a. projekteringar och åtgärdsförslag är en inmätning av ett vandringshinder som exempelvis ett kraftverk. Vid en anläggningsbesiktning åker vi ut på plats och gör en besiktning av vandringshindret och det anslutande området där vi bl.a. mäter in dammens utformning, anslutande vattenytor och omgivande terräng. Genom användning av bl.a. GPS och nätverks-RTK och drönarflygningar kan vi tillhandahålla geopositionerade ritningsunderlag, ortofoton och topografiska modeller med hög nogrannhet. Vi använder oss även av radiostyrda båtar utrustade med ekolod och GPS för detaljerad inmätning av det som finns under vattnet, detta kan ni läsa mer om under djupkarteringar.

Vi utför även besiktningar av redan anlagda fiskvägar och fiskgaller för att kontrollera att de uppfyller ställda krav, bedöma hur pass väl de fungerar och komma med förslag till förbättringsåtgärder.