Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Ny fiskväg vid Rinnebäck, Kävlingeån

Det långtgående projektet med att få till en väl fungerande fiskväg vid Rinnebäck i Kävlingeån närmar sig nu sitt slut. […]

Glad sommar!

Efter att ha avslutat 2021 i ett högt tempo har nu första halvan av 2022 avklarats i ett, om möjligt, […]

Torrsjö kraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft Den första prövningsgruppen i den nationella planen för omprövning av vattenkraft är inskickad sedan […]

Studiebesök i Danmark

Fiskevårdsteknik var i förra veckan på studiebesök till grannlandet i syd. Danmark har trots sina få fallhöjdsmeter ändå förvånansvärt många […]

Instagramflöde