Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Utrivning av Ebbarps kraftverk i Bäljane å

Nationell plan för omprövning av vattenkraft Bäljane å är ett av de största biflödena till Rönne å. Ån har en […]

Utredning av fiskvägslösning i Hörbyån

Fiskevårdsteknik har påbörjat en utredning gällande fiskvandring vid en damm i Hörbyån. Dammen som ägs av Hörby kommun, ligger mitt […]

Brukets kvarn, Pinnån

Nationell plan för omprövning av vattenkraft Under våren var våra kollegor Viktor och Andreas ute i fält och genomförde ett […]

Samråd Stora Mölla

Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för […]

Instagramflöde

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/51/132251/fvt.se/public_html/wp-content/plugins/feed-them-social/feeds/instagram/class-fts-instagram-feed.php on line 539