Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Höjdpunkter från 2020

Ytterligare ett år är snart till ända och på många vis har det varit ett annorlunda år. På Fiskevårdsteknik har […]

Svampangripen fisk

Under de senaste åren har flera älvar och åar som rinner ut i Östersjön drabbats av ett sjukdomsutbrott hos lax- […]

Blöt dag på sjön

I oktober hade våra kollegor Viktor och Erik ett par härliga (men väldigt regninga) höstdagar på sjöarna Vekmangeln och Näknen […]

Inmätning Knappevad

Ca 15 minuter från Eksjö, i nordvästlig riktning, finner vi Knappevad. Här har det sedan 1400-talet funnits både kvarn- och […]

Instagramflöde