Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Fiskvägar vid Spjutmo vattenkraftverk

Efter många års planering, projektering och entreprenad är äntligen arbetet med några av Sveriges mest avancerade fiskvägar färdigt. Lördagen den […]

Miljöåtgärder inom vattenkraft – en sammanställning av olika åtgärdstyper

Karlstad universitet har inom Vattenkraftens miljöforskningsprogram tagit fram en rapport där flera projekt som Fiskevårdsteknik har varit inblandade i finns […]

Inmätningar i Halland

I förra veckan var Fiskevårdsteknik i Halland och utförde inmätningar vid ett antal vandringshinder i olika vattendrag. Flera av hindren […]

Fria vandringsvägar i Limån

Under sommaren har Fiskevårdsteknik i samarbete med Naturentreprenad genom en totalentreprenad utfört utrivning och återställning av f.d. Limå- och Sågkvarns […]

Instagramflöde

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/51/132251/fvt.se/public_html/wp-content/plugins/feed-them-social/feeds/instagram/class-fts-instagram-feed.php on line 539