Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Julkort 2021

Årets traditionsenliga julkort och en god julhälsning till alla kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Omprövning vattenkraft nationella planen

Samråd Kärramölla vattenkraftverk

Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen […]

Utredning av fiskvägslösningar vid Altsarkvarn och Nykvarn i Limån

Limån Limån är för tillfället väldigt aktuell i fiskevårdssammanhang och i skrivande stund pågår en rad åtgärder för att förbättra […]

Samråd Ebbarp

Mikael och Peter Andersson inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- […]

Instagramflöde

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/51/132251/fvt.se/public_html/wp-content/plugins/feed-them-social/feeds/instagram/class-fts-instagram-feed.php on line 539