Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Inmätning vid Fälån i snö och regn

I Fälån, som är ett biflöde till Rolfsån, finns ett par vandringshinder som Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag av Länsstyrelsen […]

Ansökan om utrivning av dammarna vid Svintuna kvarn i Svintunaån

Förra veckan skickades ansökningshandlingarna för utrivning av två dammar i Svintuanån in till Mark- och miljödomstolen på uppdrag av Norrköpings […]

Följ gäddvandringen i Hemmesta sjöäng på film

Våren är på gång! Nu när vattnet börjar värmas upp har gäddans lekvandringen börjat. I förra veckan satte Sportfiskarna en fiskräknare […]

Inmätning vid Vägla

I veckan var Fiskevårdsteknik ute i fält och mätte in hålldammen vid Vägla i Älmhults kommun. Dammen användes tidigare för […]

Instagramflöde