Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Dammanläggning antagen i nationella planen

Nationell plan i full gång

Nationell plan för omprövning av vattenkraft Som ett första steg i arbetet med nationella planen erbjuder Vattenkraftens miljöfond ett uppstartsbidrag. […]

Omprövning vattenkraft nationella planen

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraften är i full gång och […]

Välkommen Gustaf Dahlstrand

Vi är glada över att välkomna Gustaf Dahlstrand som ny konsult hos Fiskvårdsteknik. Gustaf har en utbildning som civilingenjör i […]

Nationella planen vattenkraft

Att måla upp en bild…

…kan i många fall vara ett bra hjälpmedel. Vid framtagandet av åtgärdsförslag ingår det ofta att på något vis försöka […]

Instagramflöde