Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Fiskvägar för upp- och nedströmsvandring, fiskgaller och dammsäkerhet vid Lyckebyån

Lyckebyån som rinner genom sydöstra Blekinge är ett av områdets större vattendrag. Här finns skyddsvärda arter som lake, vimma, flodnejonöga […]

Samråd Fagerdala

Fiskevårdsteknik, via Jerker och Carin Jorlén, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en […]

Vi söker en adminstratör

Vi söker en driven, självständig och ordningsam person för en bred tjänst med stor möjlighet att påverka sina framtida arbetsuppgifter. […]

Vi söker teknisk konsult fiskevård

Fiskevårdsteknik har arbetat med att miljöanpassa vattenkraften i över 20 år och tillhör de ledande företagen i Sverige inom ämnesområdet […]

Instagramflöde