Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Länsstyrelsens mobila fiskräknare har bytt lokal

Länsstyrelsen mobila fiskräknare i Skåne har övervakat fiskbeståndet i Verkeån under 1 säsong och det är nu dags för den […]

Omprövning vattenkraft nationella planen

Kärramölla kraftverk – laga kraft vunnen dom

Fiskevårdsteknik har sedan 2021 arbetat med omprövningen av Kärramölla kraftverk (läs mer här). Nu har anläggningen fått sin dom gällande […]

Inmätning vid Skäve kvarn – nationella planen

Igår var Fiskevårdsteknik uppe i Småland och utförde en inmätning vid Skäve kvarn i Kårestadsån. Skäve kvarn tillhör Mörrumsåns övre […]

Inmätning vid Fälån i snö och regn

I Fälån, som är ett biflöde till Rolfsån, finns ett par vandringshinder som Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag av Länsstyrelsen […]

Instagramflöde