Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Studiebesök i Danmark

Fiskevårdsteknik var i förra veckan på studiebesök till grannlandet i syd. Danmark har trots sina få fallhöjdsmeter ändå förvånansvärt många […]

Rinnebäck

I sydöstra utkanten av Kävlinge vid Rinnebäck finns en äldre dammbyggnad som sträcker sig tvärs över Kävlingeån och utgör ett […]

Fagerdala, Vänneån

Vänneån ligger inom Lagans avrinningsområde och har sitt källområde i Vännesjön. Vänneån mynnar ut Lagan strax norr om byn Knäred. […]

Välkommen John Häggerud och Theo Friström

Vi är glada över att välkomna John Häggerud och Theo Friström som nya medarbetare hos Fiskvårdsteknik. John är anställd som […]

Instagramflöde