Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Vi söker erfaren konstruktör inom vattenbyggnad

Fiskevårdsteknik har arbetat med att miljöanpassa vattenkraften i över 20 år och tillhör de ledande företagen i Sverige inom ämnesområdet […]

Vi söker teknisk konsult inom vattenbyggnad

Fiskevårdsteknik har arbetat med att miljöanpassa vattenkraften i över 20 år och tillhör de ledande företagen i Sverige inom ämnesområdet […]

Samråd Skäve kvarn

Fiskevårdsteknik, via Göran Gustafsson, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till […]

Inmätning med enastående naturmiljö

I förra veckan var Fiskevårdsteknik och mätte in ett vandringshinder uppe i Jämtland. Våra konsulter fick uppleva ett otroligt vackert […]

Instagramflöde

[fts_instagram instagram_id=17841405919915286 access_token=IGQVJWOEM0NVNkenpiT0x0emVSeUxybFZA6MG90VUZASM1ZAZARnNxZAFJ2NlZAETWhJSWlETTFsTVN3VFNFcGp6bUpyS0czVU9GVXRsNGdNc1ByUWh5VWNzUGRNYjlWMmtQTEVlN1l5WkVn pics_count=6 type=basic width=450 super_gallery=yes columns=3 force_columns=no space_between_photos=1px icon_size=65px hide_date_likes_comments=no]