Miljöanpassning

Fiskevårdsteknik erbjuder tjänster för miljöanpassning av kraftverk och regleringsdammar till moderna miljökrav. Vår ambition är att miljö-. kultur- och vattenkraftsintressen ska samverka för att bidra maximalt till dagens och framtidens samhälle.

 

Fiskvägar

Fiskgaller & avledning

Tappningsplaner

Återställning

 

Projekten inom miljöanpassning omfattar ofta en kombination av fiskvägar för uppvandring, fiskgaller och avledning samt tappningsplaner. Vi strävar efter att uppnå största möjliga miljönytta med minsta möjliga verksamhetspåverkan. Som en del i arbetena beräknas därför vanligtvis produktionsförluster för att optimera vattenanvändningen. En viktig del i arbetet är att säkerställa att miljökvalitetsnormen för konnektivitet kan uppnå god ekologisk status, alternativt god ekologisk potential vid kraftigt modifierade vatten. Vi lägger stor vikt vid att alla föreslagna lösningarna uppnår bästa möjliga teknik (BMT). Tänk på att de dyraste åtgärderna är de som inte fungerar. Att miljöanpassa ska vara en investering på mycket lång sikt.  

Arbetet med miljöanpassning startar oftast med en förstudie där olika alternativ värderas och prioriteras. I nästa skede kan vi vara behjälpliga med att ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad eller projektera inför en utförandeentreprenad. Många gånger är vi även delaktiga som projektstöd vid entreprenadarbetena.