Nyheter

Samråd Gransholm

Gransholms bruks fastigheter AB, med hjälp av Fiskevårdsteknik AB, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med […]

Samråd Ovansjö kvarn

Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen […]