Hydrauliskt fingaller

Det hydrauliska fingallret erbjuder minimala fallförluster tack vare sin optimala hydrauliska utformning. Detta innebär att spaltvidden kan minskas utan att påverka fallförlusten negativt, något som gagnar både fisk och kraftverksägare. Tack vara en låg materialåtgång kan det dessutom göras lättare och billigare än traditionella galler.

Egenskaper

  • Minimal fallförlust
  • Låga kostnader
  • Fiskvänligt med mjuka kanter
  • Låg igensättningstakt
  • Lätt och stark konstruktion

Den unika utformningen medför en lägre igensättningstakt än traditionella galler. Gallrets avtagande spaltvidd och korta klämzon minimerar även risken för att skräp m.m kilas fast.

 

Tekniska specifikationer

 

* Längd, bredd och spalt kan specialanpassas. Längd över 3 m bör undvikas p.g.a ökade tillverkning- och hanteringskostnader. För täckning av större ytor tillämpas istället seriemontage.

För offert eller beställning kontakta: info@fvt.se