Djupkartering

Vi erbjuder djupkartering av sjöar, kraftverksdammar och vattendrag. Med hjälp av en radiostyrd båt, utrustad med ekolod och gps, kan vi skapa högupplösta djup- och nivåkartor i önskat format.

Möjliga tillämpningsområden för djupdata är bland annat insamling av data för hydraulisk modellering eller projektering av fiskvägar, analys av indämda åfåror, beräkning av vattenvolymer samt tillverkning av kombinerade topografiska och batymetriska 3d-modeller. Vi kan även leverera sidscan sonar som vid rätt förhållanden ger en visuell bild av bottenstrukturen.