Tappningsplaner

Det strömmande vattnet är en värdefull resurs. Det kan nyttjas för till exempel bevattning eller elproduktion genom energiutvinning i kraftverk. Det strömmande vattnet är också en livsviktig motor i vattendragens ekosystem, bland annat genom transport av föda, sediment och syre.  

En god vattenhushållning är nödvändig för att se till att denna dyrbara resurs används på ett hållbart sätt så att den ekonomiska nyttan kan uppnås utan att ekosystemen tar skada, en ekvation som kan vara svår att lösa. Till varje verksamhet som nyttjar det strömmande vattnet i ett vattendrag bör det finnas en tappningsplan som speglar dessa avvägningar.

Våra tjänster inom detta område innefattar bland annat att ta fram tappningsplaner samt till dessa kopplad reglerautomatik. Vi beräknar även produktionsvärdet hos vattenkraftverk samt kostnaderna för utebliven produktion till följd av tappning i fiskväg. Vi gör även flödesmodelleringar i torrfåror för att beräkna det optimala flödet sett till ekologin.