Genom väletablerade samarbeten med duktiga entreprenörer kan vi i ett tidigt skede föreslå verklighetsförankrade miljöanpassningsåtgärder till skäliga priser, samt erbjuda en effektiv byggprocess efter att domstolsprocessen är klar.

Entreprenad & Projektledning

“Äntligen, nu bygger vi!”

Under entreprenaden krävs löpande byggmöten och avstämningar för
att säkerställa att projektmålen nås inom budget. Vi kan agera projektledare, rådgivare eller byggnadsledare under själva byggnationen.

Kontaka info@fvt.se för mer information eller för att få en offert på era arbeten!