I somras inventerade vi Nyköpingsån i syfte att ta fram ett underlag för för natur- och fiskevårdsåtgärder. Projektets syfte är ”att ta fram nödvändigt underlag för att återskapa ett ekologiskt funktionellt vattendrag med naturliga populationer av för naturtypen typiska arter”.

P7090233
Inventering av Nyköpingsån

Nu har kommunen bjudit in till en pressträff angående deras planer att köpa vattenkraftverken i ån. Pressträffen kommer att hållas i Nyköpings stadshus torsdagen den 14 november.

Pressmedelandet finns att läsa här:
Köp av vattenkraftverk i Nyköpingsån