Innan julledigheten hade vi förmånen att besöka ett gnistrande vintrigt Jämtland för inmätning av några objekt. Inmätningarna utgör underlagsmaterial för flera spännande projekt, där vi bland annat designar nya naturlika sjöutlopp för att ersätta fasta trösklar. Genom att ta fram magasinsmodeller och göra flödesberäkningar på nuvarande och planerade framtida förhållanden kan vi försäkra oss om att vattenytor hamnar på önskade nivåer, att åfåror inte torrläggs samt att avbördningen vid högflöden är tillräcklig