Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Kameraövervakning under vatten

En fiskräknare som en Vaki Riverwatcher är en väl beprövad metod för att kunna räkna och observera fisk som rör […]

Fiskvägarna vid Fridafors slutbesiktigade

Vi har arbetat med fiskvägarna vid Fridafors övre och nedre kraftstation under flera års tid och under gårdagen uppmärksammades de […]

Inmätningar i Jämtland

Innan julledigheten hade vi förmånen att besöka ett gnistrande vintrigt Jämtland för inmätning av några objekt. Inmätningarna utgör underlagsmaterial för […]

Samråd Projekt Rinnebäck

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen […]

Instagramflöde

3 veckor sen
  • 10
  • 1
4 veckor sen
  • 17
  • 0
2 månader sen
  • 18
  • 0
2 månader sen
  • 21
  • 1
3 månader sen
  • 17
  • 0