Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Glad sommar!

Semestern närmar sig med stormsteg och vi på Fiskevårdsteknik AB vill ta tillfället i akt att önska er alla en […]

Oväntat besök i Nykvarn

En fiskräknares primära uppgift är att räkna och observera fisk. Med hjälp av den inbyggda kameran, som filmar de passager […]

Inmätning Kvarseboån

Under föregående vecka var vi vid Kvarseboån i Norrköpings kommun och utförde fältarbete i form av en inmätning. Anläggningen som […]

Beståndsmodeller bidrar till kostnadseffektiva åtgärder

Fördämningar i ett vattendrag har negativ påverkan på strömlevande fisk då de utgör vandringshinder och medför en förändring av den […]

Instagramflöde