Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Inmätningar i Jämtland

Innan julledigheten hade vi förmånen att besöka ett gnistrande vintrigt Jämtland för inmätning av några objekt. Inmätningarna utgör underlagsmaterial för […]

Samråd Projekt Rinnebäck

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen […]

Återställning Kårud, Teåkersälven

Fiskevårdsteknik har på uppdrag av Dalslands Miljö- och Energikontor utrett en återställning av ett nedlagt kraftverk vid Kårud i Teåkersälven, […]

Instagramflöde

1 månad sen
 • 18
 • 0
1 månad sen
 • 21
 • 1
2 månader sen
 • 17
 • 0
3 månader sen
 • 28
 • 0
1 år sen
 • 15
 • 0
1 år sen
 • 15
 • 0