Projektering
Projektering
Fiskvägar, avledare, kontrollstationer
Fiskräknare
Fiskräknare
Montering, installation, drift & analys
Miljöanpassning
Miljöanpassning
Miljöanpassning av vattenverksamheter
Tillståndsärenden
Tillståndsärenden
Fiskvägar
Fiskvägar
Omlöp, inlöp, slitsrännor mm

Våra tjänster

Miljöanpassning av olika påverkansfaktorer i vatten
Läs mer
Montering, drift analys och presentation
Läs mer
Projektering och byggnationer av fiskvägar. Naturliknande, tekniska, uppströms, nedströms.
Läs mer
Projektering av fiskvänliga intagsgaller och effektiv avledning av fisk
Läs mer
Rådgivning och beställarstöd i alla typer av tillståndsärenden i bl.a. domstol
Läs mer
Hydrauliska beräkningar, nivå- och flödesmätning, anläggningsbesiktningar, djupkarteringar mm
Läs mer

Nyheter

Beståndsmodeller bidrar till kostnadseffektiva åtgärder

Fördämningar i ett vattendrag har negativ påverkan på strömlevande fisk då de utgör vandringshinder och medför en förändring av den […]

Turbinbrons kraftstation och fiskväg

Mälarenergi storsatsar på fiskräknare

Ett kraftbolag som verkligen anstränger sig för att miljöanpassa sin verksamhet är Mälarenergi AB. Därför är det extra kul att […]

Asplek i Linköping

Linköpings kommun och Tekniska Verken har de senaste åren drivit ett ambitiöst projekt att för att återskapa vandringsvägar och strömhabitat […]

Naturlik fiskväg i Linköping

I Linköping rinner Stångån genom det populära parkområdet Nykvarn endast ett litet stycke från centralstationen. Här ligger även Nykvarns kraftstation […]

Instagramflöde

1 månad sen
  • 18
  • 1
2 månader sen
  • 19
  • 0
2 månader sen
  • 21
  • 1
3 månader sen
  • 11
  • 1
3 månader sen
  • 17
  • 0