Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för Ovansjö kvarn i Idbyån.

Syftet med samrådet är att inför omprövning för moderna miljövillkor möjliggöra ett andrahandsyrkande gällande tillstånd för Ovansjö kvarn. Ni som vill läsa mer kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Ovansjö kvarn 

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2024-03-29 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fvt.se, och märk med ”Ovansjö kvarn”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Viktor Hebrand

Tel: 070 791 56 80

Mail: viktor.hebrand@fvt.se


Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB