När våren börjar titta fram så brukar det innebära fler och fler inmätningar för Fiskevårdsteknik och i år är inget undantag! Förra veckan utnyttjade vi det fina vädret och utförde inmätningar av några vandringshinder i Mörrumsån.