Återställning av Önne å

Fiskevårdsteknik utförde förstudie och projektering för utrivning av Önne kraftverk med dammbyggnad vid sjön Unnens utlopp i Lidhultsån samt återställning […]