Samråd Ovansjö kvarn

Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen […]

Samråd Alafors

Fiskevårdsteknik, som ombud för Birgitta Arkdal, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en […]