Förstudie och projektering av slitsränna vid Kallstena kraftverk i Hedströmmen. Slitsrännan har 21 bassänger med en fallhöjd på ca 12 cm per slits och avbördar ca 400 l/s vid medelvattenstånd.

Uppdragsgivare: Mälarenergi

Uppdragsperiod: 2009-2013

Entreprenad: 2012

Nytt utskov med regleringsluckor för fiskvägen. 

Bottensubstrat av sten och låg lutning (< 5%) möjliggör för svagsimmande fiskar och fauna att passera.