Omlöp vid Blomsterströms kraftverk i Alsterån. Projektet omfattande förslag till fiskvägar, projektering, förfrågningsunderlag och beställarstöd vid entreprenad. Omlöpet är ca 160 m långt och dimensionerat för att avbörda ca 0,5 m3/s vid MQ.

Uppdragsgivare: Kammarkollegiet /Länsstyrelsen i Kalmar län

Uppdragsperiod: 2000-2006

Entreprenad: 2005

Omlöpets nedre delar och utlopp i kraftverkets utloppskanal vid högflöden.

Principskiss av omlöpet vid framtagning av förslag till fiskvägar.