I slutet av november träffade vi arbetsgruppen och markägare för att presentera hur arbetet fortskrider med att ta fram en Natur- och Fiskevårdsplan för Nyköpingsån.

Pages from Pm131120-8          Pages from Pm131120-4          Pages from Pm131120-5

Pages from Pm131120-7          Pages from Pm131120-10          Pages from Pm131120-9

Presentation av fiskevårdsplan, koncept. (pdf)