Pm140121 - Sydnytt Regnbåge

I fredagens morgonsändning i Sydnytt uppmärksammandes de stora mängderna förrymd regnbågsöring från Danmark. En stor del av dessa fiskar äntrar nu de svenska havsöringsåarna till sportfiskarnas stora glädje. Effekterna på den vilda havsöringen i dessa vattendrag kan dessvärre får stora negativa konsekvenser då de förutom potentiell smittspridning av parasiter och virus även har en benägenhet att under våren leka på samma lekbäddar som havsöringen under hösten grävt ner sin värdefulla rom.

I inslaget som är tillgängligt t.o.m. fredag (24/1) syns en utav de troligen förrymda regnbågarna från Danmark som passerade fiskräknaren i Nybroån. Det har observerats ett antal regnbågsöringar i fiskräknaren i Nybroån som visat sig vara ett värdefullt verktyg för miljöövervakningen.