Förra veckan skickades ansökningshandlingarna för utrivning av två dammar i Svintuanån in till Mark- och miljödomstolen på uppdrag av Norrköpings kommun. Svintunaån hyser höga naturvärden i form av bl.a. diadroma (mellan hav- och sötvattensvandrande) fiskarter som havsöring och ål. Förhoppningsvis erhålls tillstånd för utrivningarna vilket kommer resultera i friare vandringsvägar för fisk och fauna.