I Fälån, som är ett biflöde till Rolfsån, finns ett par vandringshinder som Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Halland att ta fram åtgärdsförslag till. Ett av dessa är en gammal sågdamm i Allarängen vid Fixsjöns utlopp, som vi var och mätte in förra veckan.

Olyckligt nog så sammanföll fältbesöket med mycket höga flöden till följd av både snösmältning och regn, som man kan se på bilden av Fixsjön ovan!