Under sommaren har Fiskevårdsteknik utfört praktiska biotop- och fiskevårdsåtgärder i Mölndalsån som kompensation för översvämningsbegränsande vattenverksamhet vid Mölndalsåns utlopp i Landvettersjön. Åtgärderna utfördes i samarbete med Marcus Tiger, enskild firma.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.
Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.
Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.
Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.
På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.
På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.
Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.
Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Nu ser vi fram emot höstens öringlek!