Vårt dotterbolag TiVA har utvecklat ett helt system av ihopkopplade undervattenskameror som detekterar fisk som passerar i realtid! Systemet är en innovativ vidareutveckling av TiVA UVC och är en smidig lösning då kamerorna kan placeras ut i vattendrag där fasta installationer annars inte är möjliga.

Den här mångsidiga lösningen med flera kameror har flera olika användningsområden, bland annat att övervaka fiskvandring i mellanstora och stora vattendrag, studera fördröjningar i vandringen eller få omfattande underlag på fiskens beteende framför intagsgaller.

För mer information, följ länken här för att se TiVAs video om produkten!