Fiskevårdsteknik, via verksamhetsutövarna vid Knällsberg och Belganet kraftverk, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för miljöanpassning av anläggningarna Knällsberg och Belganet kraftverk i Bräkneån.

Samråd med särskilt berörda, föreningar, myndigheter och allmänhet är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Syftet med projekten är att miljöanpassa och energieffektivisera anläggningarna. Ni som vill läsa mer kan ladda ner ett samrådsunderlag för respektive anläggning här:

Samrådsunderlag Knällsberg

Samrådsunderlag Belganet

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2024-01-12 till Fiskevårdsteknik AB, Andreas Trobäck, andreas.troback@fvt.se, och märk med antingen ”Knällsberg” eller ”Belganet”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Andreas Trobäck

Tel: 0736-148980

Mail: andreas.troback@fvt.se


Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB