OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dammbyggnaden vid Gate kraftverk är i dåligt skick och behöver åtgärdas

Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram förslag på en utrivning av Gate kraftverk i Viksälven. I slutet av maj gjorde vi ett fältbesök. För att kunna visualisera framtida åtgärdsförslag använde vi oss av en förarlös minihelikopter, en s.k. quadrocopter. Med hjälp av quadrocoptern fotograferade i syfta att ta fram vybilder och tilverka egna ortofoton.

IMG_9550
Stefan förbereder flygfotografering med quadrocoptern
gateorto
Tillverkat ortofoto över Gate kraftverk