Den nya fiskräknare vid Slottsmöllans kraftverk i Nissan har den senaste tiden registrerat flera uppvandrande havsnejonögon. Havsnejonögat är upptagen på artdatabankens rödlista och det könsmogna beståndet bedöms endast uppgå till ca 2 500 individer.

Fiskräknaren är tillverkad av det isländska företaget Vaki. Fiskräknarens kamera är placerad i en lufttät kon i syfte att förbättra bildkvalitén i färgade vatten.