Stora delar av dagen har spenderats med förberedelser inför installationen av den nya fiskräknaren som snart ska sjösättas vid Hertings nya kontrollstation.

Pm140226-herting_preperations