Efter en lång och trogen tjänst byttes idag en äldre fiskräknare ut mot en ny . Den utbytta fiskräknaren har de senaste sju åren varit monterad vid den nedre fiskvägen vid Jonsereds kraftverk i Säveån. Dessförinnan var samma räknare placerad i Rolfsån i 5 år.

Fiskräknarens placering framför kraftstationens intagsgaller gör att det registreras mycket fisk som passerar nedströms, framförallt utlekt laxfisk från tidig vår men även ål på hösten. Räknaren har därför fått vara ute i vattnet året runt och samlat in långa tidsserier med värdefull data. Förhoppningsvis kommer den nya fiskräknaren att leverera data under minst lika lång tid som sin föregångare.

Ålvandringen är nu i full gång. Här är nedvandrande ål från en kameraräknare i Tyskland.