Västmanlandsnytt hade i tisdags ett reportage om den nya fiskvägen vid Kallstena kraftverk i Hedströmmen. Inslaget finns på SVT Play och är tillgängligt t.o.m. 23 oktober.

Inslag från Västmanlandsnytt

Fiskevårdsteknik har varit med från projektets början med en förstudie där möjligheten till en fiskväg utreddes och flera förslag gällande utformning och placering av fiskvägar presenterades. I samråd med Mälarenergi AB bestämdes sedan att en teknisk fiskväg av typen slitsränna var mest lämpad. Slitsrännan har en låg lutning och är fylld med ett stenfoder vilket möjliggör uppströmsvandring av alla i Hedströmmen förekommande fiskarter. Allt från stora starka aspar till små ålyngel. Efter att fiskvägstyp och placering var fastställd togs det fram bygghandlingar och noggranna hydrauliska beräkningar.

Från förprojektering till färdig bygghandling

Fiskvägen började byggas under hösten förra året och stod klar under sommaren.

Det finns lite mer att läsa om projektet på Mälarenergis hemsida. Till våren 2013 hoppas vi stora mängder asp och ålyngel hittar upp för den nya fiskvägen.