I samband med invigningen av fiskräknaren i Köpingnsebro vid Nybroån smyglanserade vi ett nytt webgränssnitt för Vakis fiskräknare som vi kallar WebAri. Webari erbjuder allmänheten ett titthål in i fiskräknaren och livet i vattendraget med live-bilder och vandringsdata som uppdateras varje timme.

WebAri

Till WebAri är det möjligt att koppla en rad moduler och gränssnitt vilka vi just nu jobbar på att finjustera. Trots att WebAri är under utveckling har vi valt att visa upp en del av systemet och några utav de kommande funktionerna. Fiskvandringen i Nybroån är just nu inne i en mycket intensiv period och snart har räknaren registrerat 5 000 passerande objekt på lite drygt en månad.

webari_diagram

Följ Nybroåns havsöringars vandring live här: WebAri