2016-05-23 passerade en mäktig öring fiskräknaren vid Slottsmöllan i Nissan. Fisken mättes 101 cm lång vilket är extra anmärkningsvärt för en västkustöring!