Arbetet med att skapa fria vandringsvägar för aspen i Stångån fortsätter. Nu finns planer på att anlägga ett omlöp vid Nykvarn kraftverk. I syfte att förbättra lek- och uppväxtområden ovanför Nykvarn har vi inventerat området nedströms nästa vandringshinder, Tannefors kraftverk.

Inventering av Stångån nedströms Tannefors kraftverk.
Inventering av Stångån nedströms Tannefors kraftverk.

Förhoppningsvis kan aspen inom en snar framtid leka mitt inne i centrala Linköping.