Fiskevårdsteknik har fått det prestigefyllda uppdraget att projektera en fiskväg vid Slussen i Stockholms ström i samband med Slussenprojektet. Fiskvägen kommer att hjälpa fisken att fritt vandra mellan Mälaren och Saltsjön, något som idag enbart är möjligt när regleringsluckorna är öppna vid Norrström.

Slussen 2