Fiskevårdsteknik agerade  tidigare i våras rådgivare för Länsstyrelsen i Skåne i Mark- och miljödomstolen för mål M 2960-14 som avser krav på fingaller för tre kraftverken vid Klippan i Rönne å.  Nu har domen kommit som i stort gick på Kammarkollegiet, Länsstyrelsens och Fiskevårdstekniks linje. Domen ställer krav på kraftverksägarna att installera fingaller vid samtliga verk med spaltvidd 15 mm med en lutning på max 35 grader och flyktöppningar för fisken. Åtgärderna kommer göra att framförallt ålen från Ringsjöarna kan vandra nedströms utan att lida stora förluster i turbinerna. Tyvärr saknas dock fortfarande uppströmsvandringsvägar vid samtliga kraftverk.

Rönne å