En stor del av vår tid har de senaste åren spenderats på Hertingprojektet i Ätran. Projektet innebär i korthet en återställning av den ursprungliga åfåran samt anläggandet av ett nytt fiskgaller i anslutning till den kvarvarande kraftstationen. Mer om projektet finns att läsa på bl.a. Falkenberg kommuns hemsida.

Fiskevårdstekniks har varit inblandade i projektet sedan 2005 då utredningen om nya fiskvägar vid Herting påbörjades.

Då vi jobbat så intensivt med detta projekt har vi inte hunnit med att uppdatera bloggen med löpande händelser från Herting. Därför kommer nu några bilder som visar på olika steg i arbetet med det nya fingallret som placerats framför den äldre kraftstationen vid Herting.

Intagsgallret vid Hertings kraftstation före åtgärd
Intagsgallret vid Hertings kraftstation före åtgärd
Arbetena påbörjas - februari 2013
Arbetena påbörjas – februari 2013
Intagskanalen torrlagd - februari 2013
Intagskanalen torrlagd – februari 2013
Isutskovet till höger utrivet - februari 2013
Isutskovet till höger utrivet – februari 2013
Gjutningsarbetena påbörjade - april 2013
Gjutningsarbetena påbörjade – april 2013
Den nya flyktöppningens placering - april 2013
Den nya flyktöppningens placering – april 2013
Fiskgallret installeras - juni 2013
Fiskgallret installeras – juni 2013
Fiskgallret installeras - juni 2013
Fiskgallret installeras – juni 2013
Fiskgallret installeras - juni 2013
Fiskgallret installeras – juni 2013
Fiskgallret installeras - juni 2013
Fiskgallret installeras – juni 2013
Fiskgallret installeras - juni 2013
Fiskgallret installeras – juni 2013
Fiskgallret och grindrensaren på plats - juli 2013
Fiskgallret och grindrensaren på plats – juli 2013
Fiskgallret och grindrensaren på plats - juli 2013
Fiskgallret och grindrensaren på plats – juli 2013
Den nya öppningen och rännan för fisk och skräp - juli 2013
Den nya öppningen och rännan för fisk och skräp – juli 2013