Till följd av gårdagens storm Simone har flödet i Ätran ökat vilket medför att vattnet nu flödar över den nya dammbyggnaden ner i Hertingforsen. Fortfarande återstår en hel del arbete vid Herting. Bl.a. ska en ny gång- och cykelbro anläggas över betongfundamenten som syns i bilden

Hertingforsen åter öppnad (Foto: Gunnar Lundqvist)
Den nya dammbyggnaden vid Hertingforsen (Foto: Gunnar Lundqvist)