Unnån kraftverk i Oreälven

Innan Oreälven byggdes ut utgjorde älven viktiga lekområden för Siljans och Orsasjöns storvuxna sjövandrande öringar. På uppdrag av Fortum tar vi nu fram förslag på faunapassager förbi Hansjö och Unnåns kraftverk för att säkerställa en återetablering av en livskraftig stam i Oreälven.