Herting galler

Exempel på olika avledare, fiskgaller och flyktöppningar.