Kallstena, Hedströmmen

Förstudie och projektering av slitsränna vid Kallstena kraftverk i Hedströmmen. Slitsrännan har 21 bassänger med en fallhöjd på ca 12 […]