Hemsjö övre och nedre, Mörrumsån

Planering och projektering av nya naturliknande fiskvägar av inlöpstyp vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån. Uppdragsgivare: Kammarkollegiet / […]