I veckan som gått har FVT varit på plats för slutjustering vid återställning av ett naturligt sjöutlopp. Efter lite blockplacering, död ved, kontrollmätningar och justeringar börjar det se bra ut. Sjöutloppet var tidigare kanaliserat och botten tvungen att höjas ca 2 m för att återfå naturlig nivå igen. Regleringsdammen är i dåligt skick och genom åtgärden kan dyra reparationer och manuell reglering undvikas, samtidigt som miljön gynnas. 

Uppdraget utförts på uppdrag av Norrköpings kommun. FVT har utfört förstudie, dimensionering av sjötröskel, tillståndsansökan, rambeskrivning och agerar nu beställarstöd under entreprenaden. Vi tackar för förtroendet! 

Om några veckor rivs regleringsdammen och snart därefter ska vattnet släppas på i den återställda åfåran. Sen hoppas vi att de första fiskarna på över 100 år passerar sträckan igen!