Nationella planen vattenkraft

…kan i många fall vara ett bra hjälpmedel.

Vid framtagandet av åtgärdsförslag ingår det ofta att på något vis försöka gestalta de framtida förhållanden på platsen. Detta görs för att på ett enkelt sätt kunna beskriva effekten av åtgärderna för sakägare och andra intressenter.

Hur själva illustrationen ser ut beror helt på vilken ambitionsnivå som eftersträvas. På Fiskevårdsteknik har vi en diger verktygslåda och kan erbjuda i princip allt ifrån några streck på ett foto till en renderad 3D-modell, eller varför inte en ljuvlig akvarellmålning?

Beroende på projektens omfattning kan det vara av mer eller mindre vikt att illustrera de framtida förhållandena. De enklaste illustrationerna utgörs oftast av att gestalta de föreslagna åtgärderna på ett befintligt foto. Det kan se ut på lite olika vis och här är några exempel:

Två olika förslag till utrivning av regleringsdammar är framtagna här vilket skapar en enkel och överskådlig bild. De är inte skalenliga och det är inte heller syftet. I de flesta fall är detta dock fullt tillräckligt och kräver inte mer än ett fåtal arbetstimmar för att färdigställas.

Dessa typer av illustrationer är inte alltid ändamålsenliga och då finns det alternativa, något mer avancerade lösningar. Det kan t.ex handla om en befintlig fiskväg där man ska installera en ny kontrollstation och vill säkerställa dess placering eller kanske ett kraftverk som ska rustas upp och anlägga fingaller. En skalenlig modell av installationerna tas då fram och fotoanpassas för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av framtida förhållanden. Det kan se ut på följande sätt:

Om någon av dessa alternativ inte är tillräckliga och en större detaljnivå efterfrågas kan en fullständig 3d-modell vara på sin plats. Här skapas en visualisering av projektets alla detaljer och syftet är förmedla idén på ett så övertygande sätt som möjligt. Detta skapar möjligheter som bl.a. digitala rundvandringar i miljöer som ännu inte finns i verkligheten.

Vid framtagande av fiskvägen i Herting – Ätran var detta ett sätt att presentera omfattningen och effekterna av de kommande arbetena. Nedan ser ni en exempelbild på detta samt ett videoklipp tar er igenom projektets olika delar:

Genomgång av de nya fiskvägarna vid Hertings kraftstations, Ätran.

Behöver ni hjälp med att förverkliga en vision eller ett projekt tveka inte att höra av er till info@fvt.se för mer information!