Vi är glada över att välkomna Gustaf Dahlstrand som ny konsult hos Fiskvårdsteknik. Gustaf har en utbildning som civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik från Uppsala och har redan en gedigen erfarenhet av olika vattenprojekt. Här följer en kort presentation av Gustaf:

Jag kommer ursprungligen från en liten by i Hälsingland som heter Långhed. Med naturen alldeles runt knuten var det ingen större överraskning att jag tidigt intresserade mig för natur och vatten. Jag blev tidigt aktiv i det lokala fiskevårdsområdet och när jag sedan under högstadiet praktiserade hos en limnolog stod det klart för mig att vattenvård var det jag ville arbeta med.

Efter studenten bar det av till Uppsala och studerande till Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik. Vid sidan av studierna i Uppsala har jag samtidigt jobbat med ett antal fiskevårdsrelaterade projekt för att få erfarenhet och kunskap som är svårt att få genom skolböckerna. Jag har jobbat åt allt från kommuner, länsstyrelser och universitet, till ideella organisationer och konsulter. Denna cocktail av arbetsgivare har givit mig en bred kännedom om olika delar av vattenvårdsarbetet i Sverige.

Jag har följt Fiskevårdstekniks arbete under många år och gläder mig till att få chansen att från första parkett arbeta med de allra bästa i branschen.