Vid projekt Slussen i Stockholm byggs nu efter många års förberedelser en av Sveriges mest avancerade fiskvägar. Fiskvägen utgörs av ett ca 100 m långt naturliknande omlöp med låg lutning och botten av natursten. Fiskvägens stigränna är uppbyggd inne i Nils Ericssons övergivna gamla slusskanal och kommer i färdigt skick att hamna under mark vid Slussplan i gamla stan. Här skall både simstarka och simsvaga fiskarter kunna vandra på ett naturligt vis mellan Mälaren och Saltsjön.

Efter att ha medverkat vid projekteringen har Fiskevårdsteknik nu i uppdrag att utgöra beställarstöd och säkerställa genomförandet.